1. Lịch sử

Năm 1945 đến năm 1956 xã Bình Chân xưa kia thuộc xã Đại Đồng, bao gồm các thôn: Yên Nghiệp, Ân Nghĩa, Vũ Lâm, Liên Hòa, Đa Phúc.

          Ngày 25 tháng 8 năm 1956 Ủy ban hành chính Liên Khu 3 ra Quyết Định số 32/QĐ - UBTC chia xã Đại Đồng thành xã mới: Yên Nghiệp, Ân Nghĩa, Đa Phúc, Liên Hòa.

Tháng 10 năm 1991 tỉnh Hà Sơn Bình được tách ra làm 2 tỉnh: Hòa Bình và Hà Tây, huyện Lạc Sơn thuộc tỉnh Hòa Bình.

Tháng 1 năm 1991 xã Liên Hòa tách ra làm 2 xã: Bình Chân và Bình Cảng.

Xã Bình Chân từ 1991 cho đến nay vẫn giữ nguyên không có sự thay đổi.

Năm 1991 đồng chí: Bùi Văn Ba làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí: Bùi Văn Ngành làm Chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Cả xã có 05 xóm bao gồm: xóm Cành; xóm Cổi; xóm; xóm Dài; xóm Đồi; xóm Mè.

 

2. Văn hóa – xã hội

 

          Bình Chân là một xã miền núi thuộc vùng xa của huyện Lạc Sơn, dân tộc Mường chiếm 98% tổng dân số vì vậy những phong tục tập quán của người mường đã in sâu vào trong đời sống sinh hoạt của người dân địa phương.

 

          Nhận thức của người dân ngày càng được nâng lên. Người dân ý thức được việc cần tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao để rèn luyện thể lực, chú trọng chăm sóc con cái; tích cực học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, tăng thu nhập cho gia đình.

 

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction